MO*auteurs

MO*redactie

De redactie van MO* vormt het hart van MO.be. De specialisaties van de leden van deze kleine ploeg vullen elkaar thematische en geografisch perfect aan.

Hoofdredacteur, Azië, religie & conflict

Gie Goris is hoofdredacteur MO* en MO.be. Hij publiceerde de voorbije jaren vooral rond de regio Afghanistan, Pakistan en India

Globalisering & wereldpolitiek, Oost-Azië, Centraal-Afrika

John Vandaele bericht over de sociale, ecologische, economische en bestuurlijke aspecten van globalisering.

Europese Unie en Oost-Europa

Pieter Stockmans volgt het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Oost-Europa en de regio ten oosten van de EU, de vrijhandelsbespr

Diversiteit en Noord-Afrika

Samira Bendadi schrijft voor MO* en MO.be over diversiteit in eigen samenleving en de regio Noord-Afrika.

E-mail: samira.bendadi@mo.be

Afrika-redacteur

Stefaan Anrys is al jaren journalist en volgt voor MO* en MO.be de regio Afrika.

Midden-Oosten & migratie

Tine focust op het woelige Midden-Oosten en volgt daarnaast het thema van asiel en migratie, van micro- naar macroniveau, op.

Klimaat en sociaalecologische transitie

Tine Hens is historica en werkte als zelfstandig journalist voor onder andere De Standaard, Humo en Knack.

Webmaster 2.0

Kilian werkt als webmaster en -redacteur voor de website van MO* en houdt de website op technisch en inhoudelijk vlak draaiende.

Communicatieverantwoordelijke & redactiesecretaris

Jan Buelinckx werkt bij MO* als communicatieverantwoordelijke en redactiesecretaris.

Latijns-Amerika & ecologie
Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.

MO*columnisten

De diverse ploeg MO*columnisten kijkt met een scherpe blik vanuit verrassende perspectieven naar de actualiteit en onze maatschappij.