Europese Commissie wil belasting op plastic

De Europese commissie denkt aan een een Europese belasting op plastic. Die moet de vervuiling met plastic tegengaan, maar ook de financiële put van de Brexit mee helpen vullen.

‘Het is in het belang van de oceanen, de Baltische en Middellandse Zee, in het belang van de levende organismen daar, dat we het verbruik van plastic in Europa terugdringen’, zegt Europees Commissaris voor Begroting Günther Oettinger.

In Ierland bracht een belasting op plastic zakjes het aandeel zwerfvuil terug van 5 naar 0,13 procent.

Volgende week publiceert de Commissie haar strategie om de plasticvervuiling aan te pakken. Milieuorganisaties steunen het plan. Ze verwijzen onder meer naar Ierland, waar een belasting op plastic zakjes in twaalf jaar tijd 200 miljoen euro opbracht en het aandeel in zwerfvuil terugbracht van 5 naar 0,13 procent.

Begroting

Maar de EU zit ook met een begrotingsprobleem. Aan de inkomstenzijde valt door de Brexit zo’n 13 miljard euro weg, aan de uitgavenzijde doen ingrepen op het vlak van grensbewaking, defensie, migratie en veiligheid de rekening met zo’n 10 miljard stijgen.

Oettinger wil met besparingen de helft van het gat dichtrijden, en stelt voor de andere helft “nieuwe financiële bronnen” voor, waaronder dus een belasting op plastic. De commissie denkt ook aan een hervorming van de emissiehandel (Emissions Trading System of ETS).

Details geeft Oettinger nog niet, maar de bedoeling is om de inkomsten van het ETS te verschuiven van het nationale naar het Europese niveau. Dat is logisch, zegt hij, want de wetgeving en het beleid worden al op het Europese niveau bepaald.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift