25.09

MO*lezing: Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

 • Philippe Put (CC BY 2.0) Philippe Put (CC BY 2.0)

Bestel hier je ticket(s).

Book your ticket(s).

De duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen maar gerealiseerd worden als naast overheidsuitgaven en ontwikkelingshulp, ook privébedrijven zich mee gaan inzetten voor de duurzame wereld waarvan mondiaal gedroomd wordt. Nieuwe ideeën over sociaal of inclusief ondernemerschap zijn in Vlaanderen nog redelijk marginaal. Geld en winst hebben een slechte naam, en vaak is dat terecht. Maar als ondernemers de logica van het ondernemen kunnen veranderen, dan wordt er wellicht veel meer mogelijk dan de gekende goede werken of eenmalige acties met grote visibiliteit maar weinig echte impact op ongelijkheid of klimaatverandering.

Op 25 september brengen we een aantal denkers samen die met het publiek in gesprek gaan over de betekenis van sociaal ondernemen of investeren, de mogelijkheid om de economische logica aan te pakken, de kansen voor de toekomst.

Steven Serneels en Piet Colruyt werken samen binnen het SI² Fund en schreven samen het boek Allemaal Sociaal 3.0 over sociaal ondernemerschap: over hoe bedrijven socialer kunnen worden en hoe sociale organisaties ondernemender kunnen worden. In het algemeen belang en uit welbegrepen eigenbelang. En hoe investeerders hierop inspelen met nieuwe vormen van financiering. Het boek beschrijft inspirerende stellingen en sprekende voorbeelden van mogelijke antwoorden op belangrijke maatschappelijke uitdagingen: structurele samenwerking tussen profit en non-profit, financieel en sociaal rendement die hand in hand gaan, sociale innovaties die meerwaarde creëren voor de onderneming, noodzaak aan financiering op basis van sociaal resultaat. Je lost de problemen van vandaag namelijk niet meer op met de systemen van gisteren. 

Leslie Johnston is executive director van de C&A Foundation. Die stichting heeft als doelstelling om de manier van functioneren in de mondiale mode-industrie te veranderen, werkt samen met experts en ngo’s, en focust op biologisch katoen, arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, de strijd tegen dwangarbeid en het versterken van gemeenschappen. In 2016 beschikte de stichting over een budget van 55,5 miljoen euro. 

Thomas Van Craen staat sinds 1 september een jaar aan het hoofd van Triodos Bank België. Na twintig jaar verliet hij in 2015 een Belgische grootbank om directeur Business Banking te worden op het hoofdkantoor van Triodos in Nederland. Een jaar later werd hij benoemd tot CEO van Triodos België. Hij heeft ongeveer een derde van zijn leven buiten België gewoond. De missie van Triodos Bank is om geld in te zetten voor sociale, ecologische en culturele verandering.  Vanaf dag één had Triodos Bank een maatschappelijk doel voor ogen, verankerd in artikel 2 van de statuten van de bank: ‘De vennootschap beoogt met de uitoefening van het bankbedrijf bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde.’ Thomas Van Craen: ‘Voor mij, als bankier met meer dan 20 jaar ervaring, klinkt de keuze voor mens en milieu van Triodos Bank nog steeds revolutionair, uitdagend én noodzakelijk.’

Verloop van de avond

 • 19.00 Deuren open
 • 19.30 Welkom & inleiding – Gie Goris, MO*
 • 19.45 Iedereen sociaal (ondernemers voorop?) – Piet Colruyt & Steven Serneels
 • 20.15 Keynote: Can entrepreneurs change their bottom-line? Leslie Johnston, C&A Foundation
 • 20.45 Panel: Change needs innovation. Business needs justice. Piet Colruyt, Steven Serneels, Leslie Johnston, Thomas Van Craen; moderator: Gie Goris    
 • 21.15 Vragen uit de zaal
 • 21.30 Einde

Praktische informatie

 • Maandag 25 september, 19u30, Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel.
 • Inkom: 5 euro. Inschrijven via deze link / Book your ticket(s)
 • Engels gesproken / in English
 • Organisatie: MO* in samenwerking met SI², Triodos Bank en Vlaams-Nederlands Huis deBuren 

maandag, 25 september, 2017 - 19:30
Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000, Brussel, België